Vaak als er wordt vergaderd neemt het uren in beslag, en als je kijkt wat er daadwerkelijk is bereikt is dit minimaal. Er wordt door elkaar heen gepraat en er worden verschillende onderwerpen door elkaar behandeld, de reden hiervan is vaak dat mensen door elkaar heen praten. Hierdoor wordt van het onderwerp afgeweken wat niet effectief is en heel veel tijd kost, Met de talking stick wordt er zeer effectief vergaderd, want alleen degene met de stick mag het woord voeren.

talking stick

Niet meer door elkaar heen vergaderen

De grootste ergernis is tijdens een vergadering of bijeenkomst dat men door elkaar heen praat, en niet tot de kern van het probleem komt door slechte communicatie. Sprekers worden keer op keer in de rede gevallen, dat je binnen vijf minuten al op een heel ander onderwerp zit. Gebruik de talking stick, deze zorgt er voor dat jij alleen aan het woord bent. Dat de vergaderingen structureel verlopen en er problemen ook daadwerkelijk aangepakt worden. De zogenaamde grote problemen blijken ineens niet zo groot te zijn als iedereen denkt.

Je leert ook luisteren

Inhaken tijdens een vergadering, iedereen doet het wel eens. Luisteren is een van de belangrijkste dingen tijdens een vergadering of als je een overleg hebt, door goed te luisteren en een ander de kans te geven te praten kom je tot de kern van het probleem. Door het gebruik van een talking stick krijgt iedereen de kans om te praten, om uit te leggen wat de ergernissen en de problemen zijn. En natuurlijk worden er oplossingen aangedragen om dit alles op te lossen.